پیامدهای طلسم عشق برای قربانی و مشتری

بعضی افراد معتقدند که مشکلات زندگی شخصی خود را می توان با کمک یک مراسم طلسم چت حل کرد. با این حال، لازم است قبل از اینکه درمورد عواقب طلسم برای قربانی و مشتری، پیش می آید. و یک بار دیگر فکر می کنم قبل از تبدیل شدن به بخت و اقبال و جادوگران.

پیامدهای طلسم برای مشتری

به عنوان یک مشتری، شخص اغلب متوجه پیامدهای یک عاشق عشق برای یک شخص جذاب نمی شود. اما مشتری و قربانی در آن به طور مساوی مشارکت می کنند، آنها دو نقطه اصلی این مراسم هستند.

عواقب ناخوشایند طلسم می تواند تقریبا بلافاصله شما را در مورد خودتان یادآوری کند، اما می تواند اثر تاخیری داشته باشد. آنها می توانند از طریق کودکان و حتی نوه های مشتری به شکل لعنتی خانواده تجربه کنند. با این حال، فردی که تصمیم گرفت عاشق یا معشوق خود را به سمت خود بکشد، ممکن است پس از این مراسم به طور جدی بیمار شود، او در اثر کارهای خود و در رابطه با دیگران به دنبال شکست خواهد بود. اگر طلسم بسیار قوی بود، پس با مشتری می تواند تصادفی باشد که زندگی اش را به طور کامل خراب می کند.

خطرناک بودن قربانی عاشقانه و عواقب آن چیست؟

با اطاعت از اراده و احساسات فرد دیگری با کمک این آیین، باید به خاطر داشته باشید که ممکن است فرد به طور کامل سرکوب نشود. در سطح ناخودآگاه، فرد هنوز به طور غریزی مقاومت خواهد کرد. این در طول زمان منجر به تخریب روان و قربانی طلسم می تواند دیوانه شود.

همچنین ممکن است که به دلیل طلسم عشق، شخصیت قربانی تغییر کند، فرد تبدیل به فردی کاملا متفاوت خواهد شد، یک غریبه با شخصیت و عادت بد و یا یک "گیاهی" نامناسب.

طلسم عاشقانه ماهانه و عواقب آن

بسیاری از دختران مطمئن هستند که پیامدهای منفی عشق عجیب و غریب برای قربانی و مشتری در مورد خودشان نمی دانند، در صورتی که فقط یک روال انجام می شود که به طور مستقل انجام می شود. به عنوان مثال، طلسم عشق برای یک ماه. اما در اینجا، به سادگی مشتری و سازنده در یک فرد ظاهر می شوند، بنابراین قانون رد شدن هنوز بدون شکست است. به طور کلی، عمل به نظر بی ضرر است: دختر خون تازه قاعدگی خود را می گیرد و آن را به شراب (و یا دیگر نوشیدنی ها) می افزاید و سپس به یک عاشق بالقوه نوشیدنی می دهد. اما خون یک وسیله جادویی بسیار قدرتمند است و بنابراین یک قطره از یک طلسم می تواند بسیار قوی باشد. قربانی خطر تبدیل شدن به یک زامبی واقعی است، مردی که از جهان جدا شده و از همه انواع احساسات جدا شده است . زنانی که از طلسم استفاده می کنند، خطر رفتن را از دست می دهند، از دست دادن جذابیت و حتی از دست دادن ذهن خود.