اصطلاحات

More: علائم , اضطراب , نقشه ها و آیین ها , طالع بینی , نماز و نمادها , غنائم , بیو انرژی الکتریکی , یوگا و مدیتیشن , اعداد شمسی , پالمیمیا