قرص برای بهبود ایمنی

اگر شخصی از بیماری های عفونی بیشتر از 6-8 بار در سال رنج می برد، می توان فرض کرد که سیستم ایمنی بدن او به اندازه کافی کار نمی کند. در بیشتر موارد، برای اصلاح وضعیت، استفاده از روش های استاندارد نفوذ کافی است - اصلاح شیوه زندگی، رژیم غذایی، مصرف ویتامین و مواد معدنی. اما گاهی اوقات مشکل خیلی جدی تر است، اما به مصرف دارو نیاز دارد.

قرص های مختلف برای بهبود ایمنی بدن، بر اساس مواد طبیعی و مصنوعی وجود دارد. در هر صورت، استفاده از آنها باید با پزشک موافقت شود.

قرص ها برای بهبود ایمنی در بزرگسالان چیست؟

طبقه بندی فعلی داروهای مورد نظر به شرح زیر است:

چگونگی مصرف قرص ها برای بهبود ایمنی در هر مورد باید توسط یک متخصص تعیین شود، پس از مطالعه نتایج یک آزمایش خون آزمایشگاهی برای وضعیت ایمنی. در ضعف های ضعیف کار یک سیستم محافظ یک ارگانسی، دریافت محرک های طبیعی که به آرامی عمل می کنند، کافی است. اگر پاتولوژی های شدید ایمنی با ظهور علائم به وضوح بیان شده باشد، تصحیح اضطراب ایمنی لازم است، و پیش از استفاده از داروهای تجویزی قوی.

فهرست قرصهای موثر برای بهبود ایمنی

در میان داروهایی که بر اساس مواد طبیعی و بیوژنیک فعال هستند، داروهای زیر توصیه می شود:

ایمن سازان باکتری:

داروهای دارای اسیدهای نوکلئیک:

اینترفرون ها:

پپتیدهای ایمونوگلوبولین یا داروهای غدد تیروئید، تیماس:

محرک های مصنوعی و ترکیبی غیرمستقیم سیستم ایمنی بدن: