روند لقاح تخم مرغ

همانطور که می دانید، روند مفهوم در انسان تنها یک بار در ماه امکان پذیر است. در زمان انتشار تخم مرغ رسیده از فولیکول (تخمک گذاری)، و بارور شدن سلول جنسی زن صورت می گیرد. بسیار مهم است که در این زمان در سیستم تولید مثل زنان، سلول های جنسی مرد وجود دارد، به عنوان مثال مقاربت جنسی مدتها قبل از تخمک گذاری نیست.

پروسه لقاح تخم مرغ از چند مرحله تشکیل شده است. بیایید نگاهی دقیق تر به آن داشته باشیم و نکات اصلی هر یک را بنویسیم.

فرایند لقاح تخم مرغ چگونه است؟

بنابراین، تقریبا در وسط چرخه قاعدگی، اووسیت فولیکول را ترک می کند. این تحت تأثیر هورمون هایی است که پوسته آن را نرم می کند و به سلول ژرمن بالغ وارد حفره شکم می شود. از آنجا، تخم مرغ به لوله فالوپی فرو می ریزد و توسط ویولسی که در لبه ها قرار دارد گرفته شده است.

پس از این، به لطف حرکات انقباضی ساختار عضلانی، تخم مرغ به تدریج به حفره رحم حرکت می کند. در اغلب موارد، روند لقاح تخم مرغ در انسان دقیقا در لوله فالوپ اتفاق می افتد .

در اینجا این است که بسیاری از اسپرم ها که سلول های جوانه زن را احاطه کرده اند برای آن صبر می کنند. هر کدام از آنها تلاش می کنند تا داخل شوند، اما اغلب آنها نه تنها می توانند آن را انجام دهند.

با تشکر از مواد آنزیمی که سر اسپرم آزاد می شود، تمامیت پوسته بیرونی تخم مرغ شکسته می شود. از طریق سوراخ نتیجه، اسپرم نفوذ در داخل است. در این مورد، پرژولوم سلول جنسی مردی از بین می رود، زیرا آن فقط برای جنبش استفاده می شود و هیچ اطلاعات ژنتیکی ندارد.

اگر ما در مورد چگونگی محاسبه روند لقاح تخمک در روزهای چرخه قاعدگی صحبت کنیم، تنها زنان با دوره های پایدار و منظم قاعدگی می توانند با دقت بالا انجام دهند. در چنین مواردی، مدت کل چرخه باید 14 روز طول بکشد، این است که چقدر فاز دوم پس از تخمک گذاری طول می کشد.

آیا نشانه هایی از روند لقاح تخم مرغ وجود دارد؟

این نوع سؤال اغلب برای کسانی که مایل به تشخیص یک مفهوم اولیه که رخ داده است، علاقه مند به آن هستند. با این حال، به ناامیدی خود، یاد بگیرند که تخمک بارور شده و مفهوم رخ داده است، زن قادر نیست.

به عنوان یک قاعده، بارداری دخترانه در حال حاضر تشخیص داده می شود زمانی که تاخیر در جریان قاعدگی وجود دارد، به عنوان مثال تقریبا 2 هفته بعد از رابطه جنسی.