آزمایش خون بارداری

در بارداری زن، آماده شدن برای تبدیل شدن به مادر، تجزیه و تحلیل یک بار خون نه تنها یک بار. این آزمون آزمایشگاهی به شما امکان می دهد تا انحرافات را در توسعه حاملگی تعیین کنید، وضعیت زنان باردار را ارزیابی کرده و ناهنجاری های مادرزادی را در یک کودک آینده محروم کنید.

چه نوع آزمایش خون وجود دارد و چرا آنها تجویز می شوند؟

تجزیه و تحلیل کلی خون انجام شده در دوران بارداری، به شما امکان می دهد تا وضعیت بدن زن را ارزیابی کنید تا فرايندهای التهابی مخفی را تشخیص دهید. این مطالعه به طور مستقیم نشان دهنده واکنش بدن انسان به تغییرات در آن است، از جمله موارد آسیب شناختی. توجه قابل توجه در تجزیه و تحلیل نتایج به یک شاخص مانند سطح هموگلوبین داده می شود، که کاهش آن ممکن است نشان دهنده کم خونی باشد که در واقع باعث ایجاد هیپوکسی جنین می شود.

به منظور تعیین بارداری خود به طوری که به عنوان یک آزمایش خون، در روز پنجم یک مطالعه انجام شده است، که تعیین میزان hCG است. شمارش معکوس از تاریخ مفهوم ادعا شده است. بلافاصله، این هورمون شروع به سنتز پس از ماموریت می کند و نشان می دهد implltation.

تجزیه و تحلیل ژنتیکی خون، تجویز در دوران بارداری، برای شناسایی در مراحل اولیه توسعه کودک انحراف مادرزادی همراه با جهش در ژن طراحی شده است. در میان این سندرم ادواردز، Down، یک نقض، مانند trisomy، polysomy است. وقتی که آنها تاسیس می شوند، موضوع سقط جنین حل می شود.

آزمایش بیوشیمیایی خون، تجویز شده به زنان در طول دوره حاملگی، فرصتی برای ارزیابی ویژگی های پروتئین، متابولیسم لیپید، غلظت نمک در خون، سطح ویتامین ها و میکرولیت های مفید را فراهم می کند. توجه ویژه به غلظت پروتئین، پارامترهای متابولیسم نیتروژن است. آزمایش بیوشیمی همچنین شامل آزمایش خون برای گلوکز است که اغلب در طول بارداری انجام می شود. این است که اجازه می دهد تا چنین تخلفی را به عنوان دیابت شناسایی کنیم. با توجه به کاهش حساسیت بدن زن باردار به انسولین ناشی از اثر پرولاکتین و استروژن، تغییر تحمل گلوکز، که منجر به توسعه دیابت بارداری می شود.