مرد متاهل و زن متاهل - روانشناسی روابط

دلایل زیادی وجود دارد که چرا دو بزرگسال که با یکدیگر ازدواج نکرده اند می توانند خیلی بیشتر از ارتباطات بین فردی ارتباط برقرار کنند. روانشناسی رابطه بین یک مرد متاهل و یک زن متاهل عمدتا بر اساس انتظارات خود از یکدیگر و از جامعه است، اگر این واقعیت مشهود است. همچنین در شرایطی که ارتباطات یک دور جدید را دریافت کرد بستگی دارد.

علل منشا روابط

همیشه جذابیت بین یک مرد متاهل و یک زن متاهل از لحاظ روابط به سرعت روابط نزدیکی ایجاد می کند، گاهی اوقات سال ها می توانند گذر کنند، در حالی که شرکای ارتباطات و میل یکدیگر راضی هستند، بدون اینکه فراتر از خط خیانت واقعی باشند. اغلب این اتفاق می افتد، اگر آنها در ازدواج شادی نیافتند یا در ابتدا محاسبه شد. این عادت و عادت نیست که عشق، که بسته به طبیعت و خلق همسرانش، بیش از یک سال طول می کشد. مورد دیگر - پس از شرکای عروسی متوجه شد که آنها با هم سازگار نیستند، و یکی از آنها به سادگی "از بین می رود" از افق، در حالی که قاطعانه مایل به دادن طلاق نیست.

در یک هواپیما صمیمی، رابطه بین یک مرد متاهل و یک زن متاهل ممکن است پس از گذشت زمان، یا شروع به او و حرکت به سمت احساسات عمیق تر. این اتفاق می افتد: از نارضایتی در ازدواج (جنبه اخلاقی، معنوی و / یا فیزیکی)، از تنش با احساسات فعلی و اشتیاق به نوآوری. اغلب یک عشق کوتاه مدت وجود دارد.

رفتار شریک زندگی

بسته به نگرش نسبت به این مرد متاهل و حتی زن متاهل، حضور ارتباط خود یا طرف صمیمی آن می تواند: با دقت پنهان شود (خطر ضرب و شتم، وجود یک همسر حسادت، کودکان، طلاق نامطلوب) و یا صرفا تبلیغی.

از آنجایی که معمولا افرادی که در جفت هستند به دلیل قابلیت اطمینان ظاهری و عدم وجود خطرات خاص مرتبط با شرکای غیرمجاز به یکدیگر متصل می شوند، باید نگران نباشند (اگر دلیلی وجود نداشته باشد). لازم است به نشستن و درک اینکه چرا آنها در واقع به این ارتباط و آنچه که از آن می خواهند پیوستند. بر اساس این، رفتار خود را تنظیم کنید و روابط بیشتری ایجاد کنید.