اجاق گاز رویای چه چیزی است؟

کوره مدتهاست که شخصیت خانواده، گرما و آسایش بوده است، بنابراین بیشتر تفسیرهای این رویا به طور خاص به موضوعات خانوادگی مربوط به یک حلقه باریک از افراد اشاره دارد. بر طبق نظر فروید، او یک نماد واژن زن است، و به همین دلیل یک رابطه جنسی دارد. اجاق گاز در مورد این موضوع چه می کند - در این مقاله.

اجاق گاز در خانه رویای چه چیزی است؟

در کتاب های رویای مختلف رویا داده شده به صورت متفاوتی تفسیر شده است. در اینجا از رایج ترین رونوشت ها استفاده می شود:

  1. برای تماشای آتش و بیدار شدن در کوره، همیشه به شادی خانوادگی است . بنابراین، کسانی که علاقه مند به چیزی است که کوره با آتش رویای در مورد آن، ارزش آن را به خوبی و روابط خوبی با شوهرش است. کوره قرمز داغ وعده عشق به نیمه دوم و رابطه دوستانه با دوستان است. اما به نظر فروید، این نیز توسط یک رمان پرشور پر از "آتش" وعده داده شده است، اگر چه این همیشه برای یک عاشق معطوف نمی شود: یک دور جدید در روابط نیز می تواند با شریک قبلی باشد.
  2. کسانی که علاقه مند به چه چیزی در مورد اجاق های خنک کننده در روسیه رویای شما را می فهمند، می توانید آن را به یک خنک کننده با یک دوست با یک دوست خود پاسخ دهید، و اگر آن را فرو ریخته، سپس به تقسیم و گاهی اوقات به مرگ. در سایر مترجمین، توضیح دیگری برای این است که مربوط به عوارض، خطا، ناامیدی های موقت و مشکلات است.
  3. ذوب شدن در اجاق روح - تغییر، به احتمال زیاد دلپذیر است. سرنوشت یک نوبت جدید را آماده می کند، این چیزی است که اجاق رویای سوزانده است.
  4. برای سوختن خود با یک اجاق قرمز گرم باید مورد حمله و انتقاد قرار گیرد. شاید ضربه از کسانی که از این انتظار نمی رود.
  5. ساختمان سقوط برای پخت و پز قول بی سابقه ای را از دست می دهد. از دست دادن می تواند بسیار بزرگ باشد، به طوری که تنها ضروری ترین کافی است.
  6. یک کوره شکسته برای دیدن، بنابراین شما می توانید اختلافات در امور خانوادگی، اصطکاک و ناراحتی بین کودکان و شوهرش انتظار داشته باشید.
  7. اگر کسی قصد دارد چیزی را بخورد، این شانس خوب است.
  8. اجاق گاز در خانه - به اخبار بد، اما اگر او در محل کار است، می توان نتیجه گرفت که به زودی کسی در محیط ظاهر خواهد شد که به شروع یک کسب و کار جدید کمک خواهد کرد، شروع خواهد شد. با این وجود، تلاش زیادی برای برداشته شدن آن خواهد شد.
  9. سوزش در فریزر پختن شکست خوردن. چنین رویا نیز می تواند به عنوان یک رقیب ظهور، به عنوان حسادت و نزاع بین همسران تفسیر شود.
  10. پس از یک اجاق داغ، و سپس در واقعیت، یک سفر را برنامه ریزی کنید. یک راه طولانی وجود دارد، شاید حتی یک حرکت، که وعده جدایی از نزدیک و عزیزان است.