گوشه ایمنی در مهد کودک

کودکان از سنین پایین برای ایمنی خود باید به وضوح قوانین ایمنی را بدانند. این امر به همه حوزه های زندگی و فعالیت کودک مربوط می شود - زندگی، بازی ها، جنبش. وظیفه مستقیم هر یک از والدین این است که به کودک مبانی رفتار ایمن را آموزش دهید.

Sadik مکمل و تحکیم اطلاعات دریافت شده توسط کودک است. برای کودکان، جلسات منظم بر روی ایمنی برگزار می شود، برای این منظور در هر باغ یک گوشه اختصاص یافته به قوانین ترافیکی (قوانین ترافیکی) و رفتار با آتش وجود دارد .

ثبت نام در گروه گوشه امنیتی زمان زیادی را صرف نمیکند و مزایای آن واضح است - کودکان، که قبل از خود چنین یک کمک بصری داشتهاند، به راحتی حقایق ساده را به یاد میآورند. محبوب ترین گوشه ایمنی ترافیک، مخصوصا برای پسران است، زیرا اتومبیل های مختلفی را نشان می دهند، به طوری که آنها دوست دارند. در فصل گرم، کلاس ها در سایت، به عنوان یک جاده واقعی، با عبور از عابر پیاده و چراغ راهنمایی به نمایش در می آیند.

آتش سوزی آتش را با دستان خودتان

  1. بسته به نوع فرم نهایی این طرح آموزش، مواد مختلف برای طراحی یک گوشه امنیتی مورد نیاز است. اگر امکان ایجاد یک ایستگاه ویژه وجود نداشته باشد، در زیر مواد آموزشی، شما می توانید قفسه اصلی یا حتی یک قفسه را در قفسه هایی که وسایل بصری آن وجود دارد، تطبیق دهید.
  2. شما می توانید یک شعله خطرناک را با مقوا بکشید و خانه ها و سازه ها را خارج از محفظه ها و بلوک ها از طراح قرار دهید.
  3. کلیپر ها متعلق به اسباب بازی هایی هستند که کودکان می توانند آزادانه در طول روز بازی کنند، آنها فقط در کلاس در یک گوشه ی ایمنی در یک مهدکودک گرفته می شوند.
  4. شما باید تجهیزات تا حد ممکن را انتخاب کنید تا کودکان از هدف هر دستگاه درک کنند.
  5. در دیوار مجاور، شما می توانید یک ایستگاه با موارد استاندارد قرار دهید - یک ظرف با شن و ماسه، یک آتش نشانی، یک تبر، فقط یک اندازه کاهش یافته است. آنها را دست به دست هم ندهید. پیدا کردن این دستگاه ها همچنین می تواند در کیت های آتش نشانی برای کودکان باشد.
  6. همچنین باید پوسترها یا کارت هایی را که موقعیت های خطرناکی را که باید از آنها اجتناب شود و یا بدانیم که چگونه آنها را از بین ببریم، نشان می دهد.

ثبت یک گوشه ای از ایمنی آتش سوزی، زندگی و سلامت فرزندان ما است. کمک های بصری روشن و داستان های جالبی که با کمک او انجام می شود، صنایع دستی بر روی این موضوع، به کودکان اجازه می دهد تا تمام جدیت و خطر را در اطراف خود درک کنند.