مارکرهای روده

Onkomarkery - نشانگرهای توموری - ترکیبات خاص موجود در مایعات بدن (خون، ادرار) که در واکنش به رشد نئوپلاسم های بدخیم تشکیل شده اند. این مواد در تشخیص سرطان کمک می کند، از جمله در مراحل اولیه، قبل از مرحله تظاهرات بالینی. علاوه بر این، تعریف ocomarkers به ​​شما امکان می دهد تا اثربخشی درمان و پیش آگهی بیماری را قضاوت کنید. بگذارید در نظر بگیریم که کدام انواکررها سرطان روده را نشان می دهند و چه چیزی باید برای شناسایی آنها مورد استفاده قرار گیرد.

Oncomarkers برای تشخیص سرطان روده

آنکومارک ها برای تشخیص سرطان روده کوچک، و همچنین روده بزرگ و رکتوم، پنج ماده هستند. لازم است در نظر داشته باشید که مواد انکامرکریس می تواند در مقدار کمی در یک فرد سالم و همچنین به دلیل فرآیندهای پاتولوژیک مختلفی که با سرطان در سایر اعضا همراه نیست تولید شود. بگذارید جزئیات دقیق تر نشانگرهای روده روده را در نظر بگیریم و اینکه چه انحراف از هنجار احتمال سرطان را نشان می دهد:

  1. REA یک آنتی ژن سرطان زا است. این ماده فقط توسط سلول های جنینی در دوران بارداری تولید می شود و معمولا در بزرگسالان، غلظت آن باید کمتر از 5 نانوگرم در میلیلیتر باشد. این شاخص ممکن است وجود و اندازه نئوپلاسم بدخیم را نشان دهد.
  2. CA 19-9 - آنتی ژن کربوهیدرات - یک نشانگر غیر اختصاصی است که ایده موضع گیری سرطان را نمی دهد، اما اجازه می دهد تا در مورد وجود تومور بدخیم در بدن با ارزش بیش از 40 IU / ml صحبت کنید.
  3. CA 242 یک عارضه خاص است که در مقدار بیش از 30 IU / ml ممکن است سرطان رکتوم و روده بزرگ، بلکه همچنین پانکراس را نشان دهد .
  4. CA 72-4 - Oncomarker، مقدار طبیعی که 6.3 IU / ml تجاوز نمی کند. این در سرطان کولورکتال، و همچنین سرطان معده، غدد پستان، تخمدان ها و غیره نشان دهنده آن است.
  5. Tu M2-RK یک پیرووات کیناز توموری از نوع M2 است. این Oncomarker تغییر در فرآیندهای متابولیک در سلول های سرطانی محل های مختلف را نشان می دهد.

چهار نشانگر اول توصیف شده در خون وریدی مشخص می شود، و دوم - در تجزیه و تحلیل مدفوع. از آنجایی که هیچ کدام از این مواد 100٪ مشخصی ندارند، ترکیب برای تعیین سرطان روده استفاده می شود. همچنین، تجزیه و تحلیل ها لزوما توسط مطالعات بالینی پشتیبانی می شوند.