فنگ شویی در کجا قرار دارد؟

تمرین دائم فنگ شویی در مورد سازمان مناسب فضا می گوید. اعتقاد بر این است که با کمک آن می توانید از انرژی مطلوب برای سلامتی، عشق، پول و شادی به خانه استفاده کنید. یک بخش کامل از فنگ شویی اختصاص داده شده به طرح مناسب و طراحی اتاق خواب است. او در مورد کجا باید تخت صحبت کند، چگونگی سازماندهی یک محل خواب، چه رنگی باید برای اتمام اتاق انتخاب شود.

پیروی از قواعد فنگ شویی در طراحی اتاق خواب می تواند به ایجاد روابط خانوادگی کمک کند، نزدیک بودن همسر و همسر، ایجاد صلح، شادی و هماهنگی کمک کند.

1. تختخواب

بیشترین توجه در طراحی متخصصان اتاق خواب فنگ شویی توجه به محل تخت است. اعتقاد بر این است که در چگونگی و جایگاه خوابگاه، بستگی به روابط بهداشتی و خانوادگی در جفت است. در زیر ما قوانین اساسی راجع به جایی که بستر باید بر اساس فنگ شویی باشد، ارائه دهیم.

2. طرح رنگ

از رنگ طراحی اتاق به طرق مختلف به جو و خلق و خوی او وابسته است. طراحان مدرن انواع اتاق های طراحی را ارائه می دهند. اما در آموزه های چینی فنگ شویی، قوانین مربوط به رنگ انتخاب بهتر برای اتمام اتاق خواب وجود دارد.

3. مبلمان

نقش مهمی در طراحی اتاق خواب با انتخاب مناسب مبلمان بازی می شود. تخت، کابینت، کابینت و قفسه سینه باید نه تنها ایده طراح و طعم مستاجرین آینده را منعکس کند، بلکه باید با قوانین تمرین دائوئیست همخوانی داشته باشد. در اینجا ما به شما در مورد خرید مبلمان در اتاق خواب می گوییم.

4. آینه ها و سایر دکوراسیون

در عمل تائو از فنگ شویی، توصیه های زیادی وجود دارد که می تواند و نمی تواند در اتاق خواب استفاده شود. قوانین لیست موارد خاصی را که می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر زندگی فرد داشته باشد، فهرست می کند.

5. گیاهان

قوانین فنگ شویی، تعدادی از ظرافت و تنوع را که می تواند بر سلامت خانه، سلامت و روابط شخصی ساکنان آن تأثیر بگذارد را در نظر بگیرد. از جمله فعالیت های تائوئیستی، استفاده از گل و گیاهان دیگر در طراحی داخلی اتاق خواب را در نظر می گیرد.

6. لوازم برق

ما توسط بسیاری از وسایل الکتریکی احاطه شده است، بدون آن که ما در حال حاضر ایده بد زندگی روزمره. آموزش چینی توصیه های خود را در مورد محل لوازم خانگی و لوازم خانگی در اتاق خواب ارائه می دهد.

حالا شما می دانید کجا باید تخت فنگ شویی ایستاده و چه دیوارهای رنگی باید برای اتاق خواب انتخاب شود. اعتقاد بر این است که با پیروی از قواعد و توصیه های دکترین چینی، می توانید این رابطه را بیشتر هماهنگ کنید، حفظ سلامتی و رفاه اعضای خانواده را حفظ کنید.

و برای اطمینان از اینکه همیشه خواب شما سالم و قوی است، شما باید یک تخت با کیفیت، قابل اعتماد و زیبا را انتخاب کنید. بزرگترین مجموعه از تخت، تشک و سایر ملافه ها در فروشگاه اینترنتی "Krovat.ru" ارائه شده است.