کرتوس - اسطوره شناسی، کراتوس در اسطوره یونانی؟

پانتئون خدایان یونان باستان مورخان را با ساختار غیرمعمول خود مینگرد. در اینجا هسته ای، ساکنان Olympus در پایین ترین سطح سلسله مراتب الهی هستند. و بر اساس افسانه ها، آنها به تیتان ها قدرت می دهند. تیتان ها نیز خدایان هستند، اما در مرحله دوم پس از خدایان اولویتی ایستاده اند. از جمله همه ی خیمه ها، توجه ویژه به Kratos است.

کراتوس کیست؟

بسیاری از منابع اشتباه نشان می دهند که کراتوس خدای پانتئون بالا است، اما او فرزند خدایان یونانی است، پسر زئوس خود، و این حتی نسل اول نیست، بلکه سوم است. او دارای قدرت ویژه است، اما او برای خدایان از آن استفاده نمی کند. تاریخ نشان می دهد که کراتوس اولین متحد خود از زئوس در جنگ با تیتان های بزرگ بود. خواهر نیک و بیا همراه با او نیز در جنگ بودند. او، با توجه به افسانه، با زئوس و خدایان Olympus با امید به از بین بردن شعله Olympus، که زندگی از تمام آسمانی مبارزه با جنگ.

کراتوس چه شکلی است؟

منابع مختلف اطلاعاتی متناقض را در مورد اینکه چگونه کراوتس به نظر خدای جنگ نگاه می کند، ارائه می دهد، اما توضیح کلی به این واقعیت است که این موجود در ظاهر یک مرد است، اما دارای قدرت و قدرت فوق العاده انسان است:

بدن Kratos با عواقب وحشتناکی از جنگ ها پوشیده شده است، اما این آن را انزجار نمی کند. کراتوس در جنگ علیه سالمندان تیتان (جوانترین گام در سلسله مراتب پانتئون الهی) شرکت کرد و یک ضربه وحشتناک با سنگ شکسته و شکسته در جمجمه او ظاهر شد، اما کراتوس را نابود کرد؛ هفائیست خدای صنایع دستی بود، او روی تکه های طلایی قرار داده بود و کراتوس همچنان به مبارزه ادامه داد. بعدها، این اسکار تبدیل به یک ویژگی مهم در توصیف نیمه مدفوع خواهد شد. در تمام تصاویر، چهره زیبایی با تکه های طلا مشخص شده است.

کراتوس در اساطیر

اگر از اسطوره بخواهید، کرتوس - چه کسی آن را دارد و چه چیزی شناخته شده است - داستان در مورد حماسه یونانی باستان، که در آن این تیتان شکوه متناقض بود. او در جنگ علیه خدایان در کنار زئوس بزرگ صحبت کرد و او همچنین مجری اراده همان زئوس شد، که مجازات پرومته را اعمال کرد. تحت هدایت او، Hephaestus خوب او را دوست Proetheus به سنگ زنجیر.

کراتوس است:

کراتوس به عنوان خدا، شکوه مخلوق سخت و بی رحم را با قدرت باور نکردنی به ارمغان آورده است، اما مشکل این است که او به خدایان عالی المپیون اهمیت نمی دهد. تاریخ او را توصیف کرده و به عنوان یک تسخیر کننده از زنان است. اسطوره شناسی کمی درباره كراكاتا كودكان كمك می كند. فقط عاشقانه با آفرودیت دقیقا مشخص شده است.

کراتوس و آفرودیت

بیشتر در اسطوره یونان باستان ذکر شده و در مورد ادغام Aphrodite و Kratos. بنابراین کراتوس، پسر زئوس، در خواب انتقام خدایان پانتئون بالا، صعود خود را به المپیوس آغاز کرد. اولین تلاش او ناموفق بود و او به هیدس افتاد. در مرحله دوم او با Aphrodite ملاقات می کند. این الهه در پانتئون سطح پایینتری از سلسله مراتب را اشغال می کند، اما صلح آمیز است و به دنبال آن نیست که جای خود را در الیمپوس بالا بگیرد. آفرودیت عاشق است و قهرمان سقوط به وسوسه های او می شود.

بعد از گذشت یک شب با کراتوس، الهه به او تهدید می کند تا Hephaestus به او کمک کند. آفرودیت تنها خدایی بود که در دست این تقسیم نفوذ نیافت. در تاریخ بسیاری از گزینه های مختلف برای توسعه این جلسه. بعضی از منابع ادعا می کنند که اتصال بین کراتوس و آفرودیت به مدت طولانی ادامه پیدا می کند و میوه های عشق آنها هم نسل های دیگر هستند. آفرودیت برای فرزندانش می ترسید و از کراتوس در میان مردم پنهان می کرد.

کراتوس و زئوس

مورخان، با مطالعه تاریخ باستان، هنوز نمیتوانند بگویند دقیقا کدام کرتوس در اساطیر یونانی است. او:

اطلاعات عمومی می گوید که این نیمکره نقش مهمی در زندگی هر سیاره ایفا می کند. تمام خدایان الیمپوس از دست او رنج می بردند. تحسین به خاطر قدرت و عزم او، باعث تولد ترس در دل مردم و خدایان شد - کرتوس اسطوره شناسی نیز از ویژگی های او اشاره می کند. او می دانست که چگونه دوست دارد و دوست دارد، اما نمی تواند در میان خدایان، یا در میان تیتان ها، و یا در میان مردم عادی زندگی کند. کرتوس و اسطوره ای که در مورد او می گویند بخشی از داستان المپیوس و تمام یونان است.