دستکاری توسط یک مرد

اگر یک زن فکر می کند که او نیازی به دستکاری مردان ندارد، پس او یک فرد خوشحال است. یا، برعکس، ناراضی است، به این معنا که او با مردان موفق نیست و بر این باور است که دستکاری ذهن آنها یک ماده ثانویه است. در اولین مورد ممکن است که زن هم اکنون همسر روح خود را ببیند، مردی که او را همانند او می شناسد، بدون تصاویر و ماسک ها. با این حال، هنر دستکاری در تعریف جنسیت منصفانه است، در خون ماست. سوال دیگر این است که آیا ما این را درک می کنیم یا ما از آن ناخودآگاه استفاده می کنیم و همچنین اینکه آیا ما قادر به انجام آن به اندازه کافی هستیم. بگذارید در مورد چگونگی مدیریت یک مرد، مهارت دستکاری و چگونگی استفاده از این همه چی بحث کنیم.


دستکاری توسط یک مرد - چرا؟

دستکاری انسان از یک مرد نه تنها مدیریت باز خود با اهداف خودخواهانه است. و هر مردی به نفوذ زنانه بر او نفوذ ندارد. هر گونه دستکاری جنسی قوی، بخشی جدایی ناپذیر از زندگی جنسی ضعیف است. این توانایی به نظر می رسد خوب (نقاط قوت خود را نشان می دهد و گسل ها را پنهان می کند)، آرامش زنانه و آرامش (توانایی علاقه)، مراقبت و حساسیت (میل به نشان دادن اینکه یک مرد برای شما بی تفاوت نیست).

هر رابطه ای بین یک مرد و یک زن شبیه یک تجارت است: اگر چیزی را از یک مرد می خواهی، او به او چیزی بدهی. این یک روش عجیب دستکاری یک مرد است. و اول از همه، یک زن باید به این سوال پاسخ دهد: چرا او باید این کار را با توجه به یک مرد انجام دهد، چه او می خواهد با این دست یابد؟ اگر این باعث خوشحالی او می شود، پس این محبوب نیز در حال پیشرفت است.

دستکاری یک مرد - چطور؟

راه های مختلفی برای دستکاری یک مرد وجود دارد، یکی از اصلی این است که توانایی «شامل یک زن» است. به این معناست که اگر شما نیاز به دستیابی به چیزی از یک مرد داشته باشید، باید او را جذابیت فیزیکی بدانید. پس از آن، او دیگر نمیتواند به دلایلی دقت کند، اما خود را در قدرت شما احساس میکند. بهترین راه از بین بردن این وضعیت این است که آنچه را که بخواهید انجام دهید.

از سوی دیگر، هرگز نباید به آزادی یک مرد معشوقه دست بزند، بلکه نیازی به چیزی از او نیست. همیشه بهتر است از او سؤال کنید یا به او علاقه نشان دهید، و اگر نمی خواهید او را به انجام کاری بسپارید، به او یک جایگزین ارزشمند بدهید. روش های دستکاری مردان بسیار ساده هستند، آنها بر اساس یک چیز ساده هستند. شما باید یک مرد را متقاعد کنید که چیزی را انجام نداده است، زیرا شما از او خواسته اید، اما به این دلیل که او آن را می خواست.