اگر یک مرد تماس نداشته باشد

آشنایی امیدوار کننده غیر منتظره ادامه دارد؟ حتی اگر دختر مطمئن باشد که او این مرد را دوست داشت، زمان زیادی را صرف کرده بود و با همان موج صحبت کرد، نه این که این مرد تماس بگیرد، و اگر او واقعا این کار را نکنند، ممکن است یک هزار و یک دلیل برای این باشد.

چرا تلفن خاموش است؟

اگر یک مرد بعد از اولین تاریخ تماس نداشته باشد، او:

مطمئنا، اگر یک مرد تماس نداشته باشد و نوشتن نکند، دختر خودش تصمیم می گیرد که چگونه این کار را انجام دهد یا اینکه اول تماس بگیرد. بسیاری معتقدند که باید افتخار و احترام به خود را داشته باشیم، زیرا اگر بلافاصله علاقه خود را نشان دهید، می توانید به طور غیرمستقیم روشن کنید که دختر بسیار قابل دسترس است. بنابراین، اگر یک مرد متوقف شد، اما چگونه رفتار می کند، دختر نمی داند، پس ما می توانیم زمان فکر کردن را - هم به او و هم به خودمان. نگران نباشید، چند سال گذشته، زنان برای فعالیت های برابر با شرکا به طور فعالانه مبارزه کرده اند، که منجر به این نتیجه شد: مردان متوقف شدند و فعالیت های فعال زنان را از عادت های غیرقانونی متوقف می کردند، اما احساساتشان نیز از بین می رفت.

بنابراین، تعجب می کنم که چرا یک مرد متوقف تماس و نوشتن، برای هر گونه نقص در خود نگاه نمی کند. آنها ممکن نیست، اما فقط یک پسر فکر می کند که زن بدون هیچ دلیلی همیشه باید برای چنین وقایع حوادث آماده باشد.